Portal_background_image

شرح وظايف

شرح وظائف دفتر آموزش و پژوهش

آموزش

 • اجرای سیاست ها،خط مشی ها و برنامه های مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرتبط با امور آموزشی و پژوهشی استان
 • تنظیم برنامه های سالانه آموزش های کوتاه مدت در زمینه های مدیریت و فنون اداری و سایر زمینه ها در چارچوب سیاست های ابلاغی
 • مطالعه و بررسی به منظور شناسائی نیازهای آموزشی خاص استانداری و واحدهای تابعه باهماهنگی و اعلام به مبادی سیاستگذار
 • بررسی و احصاء نیازهای آموزشی در زمینه های مدیریت و فنون اداری و سایر زمینه های خاص استانی
 • اجرای دوره های آموزشی مصوب،عمومی و اختصاصی برای مدیران و کارکنان در زمینه های مدیریت و فنون اداری بر اساس ضوابط ابلاغی
 • اقدام برای اخذ تایید دوره های طراحی شده در زمینه بهبود مدیریت،فنون اداری و سایر دوره های مورد نیاز استان از مبادی ذیربط
 • اقدام در زمینه اجرای ارزیابی دوره های آموزشی به منظور سنجش اثر بخشی دوره های مذکور و همکاری با مبادی ذیربط در این زمینه
 • ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح و بازنگری محتوا و سرفصل دوره های آموزشی مصوب به مبادی ذیربط
 • صدور گواهی نامه های آموزشی برای دوره های کوتاه مدت مصوب و دوره های خاص استان
 • انجام نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی و اعلام نتایج به مبادی ذیربط
 • اقدام برای جذب استادان توانمند بومی و غیر بومی برای تدریس و ایجاد بانک اطلاعات مناسب در این زمینه
 • ارائه پیشنهاد دوره های آموزشی جدید برای اخذ تایید از مراجع ذیربط متناسب با نیازهای بومی و در راستای توانائی کارکردن در فضای رقابت فزآینده
 • ارائه پیشنهاد و انجام همکاری در اجرای میزگردها،کارگاه ها،سمینارها و گردهمائی های خاص در سطح ملی منطقه ای و استانی با دانشگاه ها،مراکز آموزشی ودستگاه های اجرائی ذیربط
 • ایجاد وکسب آمادگی لازم در ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری برای استفاده هرچه بیشتر و مطلوبتر از ظرفیت های موجود در فضای مجازی و آموزش های غیر حضوری و الکترونیکی
 • اقدام در زمینه تشکیل کمیته راهبری آموزش در استانداری
 • پی گیری و انجام مراحل مرتبط با صدور گواهی نامه های نوع دوم و تخصصی
 • تهیه و ارائه گزارش های مورد نیاز وزارت کشور وسایر مبادی ذیربط
 • توسعه کلیه امکانات تکنولوژی آموزشی و متنوع سازی آموزش به صورت مجازی و روزآمد

 

 

پژوهش

 • مطالعه و بررسی بمنظور شناسائی نیازهای پزوهشی خاص استانی با هماهنگی دستگاه های مستقر در استان
 • انجام پژوهش های خاص استانی در زمینه معضلات،مشکلات و پتانسیل های استان
 • همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و وزارت کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی وموسسات پژوهشی در زمینه انجام پژوهش ها در سطح ملی
 • تلاش در جهت جلب همکاری صاحب نظران و اندیشمندان علمی در سطح استان
 • تهیه بانک اطلاعات پژوهش ها و پژوهشگران استان و روزآمد نمودن آن در فواصل زمانی معین
 • ارائه نتایج پژوهش های خاص استانی به منظور تبادل اطلاعات و فراهم شدن زمینه مناسب برای کاربردی نمودن نتایج پژوهش ها
 • همکاری در زمینه امور مرتبط با دبیرخانه کارگروه پژوهش،فناوری ونوآوری استان
 • تعامل و ارتباط مستمر با کارشناسان پژوهشی شاغل در دانشگاه ها و دستگاه های اجرائی به منظور ایجاد و تقویت وحدت رویه در زمینه پیشبرد امور پژوهشی در سطح استان
 • نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرائی در زمینه پژوهش و هدایت طرح های پژوهشی به سمت کاربردی شدن یافته ها
 • نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرائی در مورد نحوه هزینه اعتبارات پژوهشی
 • همکاری در زمینه برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در زمینه ارتقاء و به روز رسانی دانش تخصصی فعالان امر پژوهش در سطح دستگاه های اجرائی استان

مطالب ویژه
  آخرین اخبار دفاتر استانداری

  آخرین اخبار بخشداری ها